Sourcingskolan & Talentify

Datum: 27:e Augusti 2020
Tid: 9.00-16.00
Plats: Umeå

Sofia Broberger & Hanna Sjöberg slår nu sina kloka huvuden ihop och erbjuder en heldagsutbildning i rekrytering och sourcing.

Detta är en utbildning för dig som rekryterar bristkompetens, där det helt enkelt inte längre räcker med att lägga ut en annons. Du måste aktivt leta upp kandidater. Du måste hitta, attrahera och engagera rätt personer.

 

Är ni fler från samma företag får ni 10% rabatt!

Är nÄr ni 

Kursinnehåll

Innehållet i kursen anpassas i största möjliga mån efter deltagarna. När du anmäler dig till kursen kommer du få svara på frågor om vilka roller du rekryterare till och hur du jobbar med sourcing idag.

Vi kommer främst att lära oss om forum och verktyg som lättillgängliga och användarvänliga.

Vi kommer även att djupdyka i hur man gör för att få kontakt med kandidater och hur du underhåller relationen under resans gång.

Vid kurstillfället kommer du även få chansen att träffa andra rekryterare att utbyta erfarenheter med. 

Boolean

Boolean är grundstenen i all sourcing. Utan att veta hur man skriver bra en bra söksträng blir det svårt att hitta det man vill.

I denna del går vi bortom AND OR NOT och lär oss bygga avancerade söksträngar för att hitta det vi söker. Vi använder sedan dessa kunskaper genom hela kursen.

 

Linkedin

De flesta rekryterare har Linkedin som sitt främsta verktyg. Men använder vi Linkedin på det bäst sättet?

Vi kommer titta på skillnader mellan Linkedins vanliga konto och Linkedin Recruiter. Vi kommer också titta på hur man skriver sin sökning kan påverka resultatet.

 

Beteendebaserad Sourcing

När vi letar fram kandidater så gör vi väldigt ofta det genom att matcha nyckel ord på någons profil med de kompetenser vi letar efter.

Gör man bara det missar men en väldigt massa människor som också har de kompetens vi letar efter som kanske inte skriver ut den i ord, utan istället visar det med sitt beteende.

Vi kommer titta på hur man kan hitta det man söker utan att stirra sig blind på nyckelorden.

Personligt varumärke

Ditt personliga varumärke handlar om hur du uppfattas av de i din omgivning. Genom att identifiera och utveckla ditt egna varumärke underlättar det att bygga genuina och långsiktiga relationer till dina kandidater. Inte bara när de byter jobb idag, utan nästa gång de vill söka sig vidare.

Det är inte vad du säger, utan vad du gör som räknas!

Kandidatupplevelsen

Då sourcing handlar mer om relationen till kandidaten, än att bara hitta rätt, får vi inte glömma bemötandet. Hur man gör för att upprätthålla en god relation till kandidater samt gör det till en positiv upplevelse. Inte bara för de som får jobbet, utan av ännu större vikt – de som inte får jobbet. Det är framtida kandidater som kommer att vända sig till dig igen nästa gång de vill byta jobb.

Kandidatkontakt

Hur gör man då till slut för att få kontakt med kandidaten?
Personalisering är av största vikt. Fokus på den man kontaktar, inte på vad man som rekryterare letar efter och vilka behov man som företag har.
Vi kommer prata om vad man kan göra för att öka sin svarsfrekvens.

Anmälan

Vänligen bekräfta följande:

Pris

7990 ex. moms per person

Priset inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursmaterial. 

Är ni fler från samma företag får ni 10% rabatt 

Villkor

30 dagars faktura, skickas i samband med anmälan

Anmälan är bindande, även vid sjukdom eller VAB. Dock kan du överlåta din plats till en kollega eller vän.

Sourcingskolan & Talentify står inte för eventuella kostnader utöver kursavgiften i samband med inställt event.

 

X