Jag har länge haft skrivande högt upp på min lista av saker jag vill bli bättre på. På alla Sourcingskolans kurser har vi alltid pratat om hur man bör höra av sig till kandidater och vad man ska göra för att få så hög svarsfrekvens som möjligt, men det är ingenting vi egentligen övat på under kursen. En stor anledning till det är att jag själv inte anser mig bra på att skriva. Om jag ska lära ut någonting vill jag känna att jag kan det riktigt väl så att jag kan svara på alla möjligt frågor som kan dyka upp. Men så hittade jag Frida.

Hon dök upp i mitt flöde en dag med en post om hennes kurs i skrivande för egen företagare. Jag tog kontakt och några samtal senare var vår idé igång. ”En dag” skulle vi hålla en gemensam workshop i Storytelling för rekryterare. Nu är den dagen nära. Den 21/10 är det dags, då har alla rekryterare som vill bli bättre på att berätta en historia i skrift möjlighet att bli det.

Det som är viktigt för mig är att vi får skriva mycket och hitta vår kreativitet. Det finns mycket information om vad som är ett bra mail, en bra jobbannons, ett vinnande inmail o.s.v. Att lära sig en teori är lätt, att sätt den i praktiken är svårare. Vi hoppas att alla som är med på kursen kommer få med sig rätt verktyg för att kunna skriva mer och bättre.

Du kan läsa mer om kursen och anmäla dig på sourcingskolan.se/storytelling